4
4
4
4
X

榮合教育出品初級會計《沖剌寶典》,讓學員考初級會計無憂!

文章來源:本站原創 發布時間:2019-06-13 14:58 瀏覽:

 榮合教育出品《沖剌寶典》,讓學員考初級會計無憂!

 榮合教育出品的沖刺寶典,以系統框架來講解會計。統籌學習,逐步細分,讓學員對會計感興趣。

 學習知識,必須要有一個整體思維。而榮合教育出品的全國會計專業資格考試輔導用書《沖刺寶典》,采用全局觀對會計實務進行分析。讓學員了解會計要素間的關系轉換,在考初級會計職稱的時候,迅速打通“任督二脈”,讓學員考初級會計無憂!

 目錄

 第一章 會計概述.................................................................................................................3

 第二章 資產.....................................................................................................................15

 第三章 負債......................................................................................................................57

 第四章 所有者權益..........................................................................................................69

 第五章 收入、費用和利潤.............................................................................................. 80

 第六章 財務報表............................................................................................................ 112

 第七章 管理會計基礎.................................................................................................... 128

 第八章 政府會計基礎.................................................................................................... 159

相關推薦:會計初級職稱考試,自學可以考過嗎? ,中級會計職稱有什么用呢?

熱門推薦
5544444